eneseteadvus (ingl. Selfawareness)

Indiviidide eneseteadvus määrab nii sotsiaalse teadlikkuse kui ka endaga toimetuleku ning viimased koos teiste inimestega suhtlemise võimekuse (sotsiaalsuse).