ektoopne (ingl. Ectopic)

Mõiste, mis kirjeldab ebanormaalses kohas toimuvat nähtust.