ektoopne kromosoomidevaheline vahetus (ingl. Ectopic interchromosomal exchange)

Erinevates kromosoomides paiknevate homoloogsete transposoonide vaheline rekombinatsioon. Põhjustab kromosoomidevahelisi ümberkorraldusi.

Sarnased vasted