A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DNA (ingl. DNA)

Desoksüribonukleiinhape. Geneetilist informatsiooni kandev polümeer, millest koosnevad geenid. DNA on makromolekul, mis koosneb kahest pikast komplementaarsest desoksüribonukleotiidide ahelast, kus monomeerid on üksteisega seotud fosfodiestersidemega. Ahelad on seotud lämmastikalustevaheliste H-sidemetega.