A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DNA-sõrmejäljed (ingl. DNA fingerprints)

Restriktaasidega katkilõigatud ja komplementaarse(te) nukleiinhappe proovi(de)ga hübriiditud individuaalse genoomse DNA southern-bloti vöötsuse muster, mis on indiviidispetsiifiline.

Sarnased vasted