A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cis-trans-test (ingl. cis-trans test)

cis- ja trans-heterosügootide konstrueerimine ja analüüs selgitamaks, kas kaks mutatsiooni on samas või erinevates geenides. Cis-heterosügootidel peavad olema metsiktüüpi fenotüübid. Kaks mutatsiooni on samas geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja erinevates geenides, kui trans-heterosügootidel ei ole mutantset fenotüüpi.

Sarnased vasted