A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

avatud lugemisraam (ingl. Open reading frame, ORF)

DNA segment, mis sisaldab järjestusi polüpeptiidi kodeerimiseks. ORF algab translatsiooni stardikoodoniga, sellele jägnevad aminohappeid määravad koodonid, ja lõpeb translatsiooni stoppkoodoniga. ORF-i olemasolu annab oletuse (mitte tõestuse), et ta kodeerib polüpeptiidi sünteesi.

Sarnased vasted