aneuploidsus (ingl. Aneuploidy)

Organism või rakk, mille kromosoomistik ei korda täpselt genoomi haploidset kromosoomiarvu. Hüperploididel on see suurem (nt. 2n + 1), hüpoploididel aga väiksem (nt. 2n – 1). Mõistet kasutatakse ka juhul, kui kromosoomi mingi osa on duplitseerunud või puudujäägiga.

Sarnased vasted