A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

aheldusfaas (ingl. Linkage phase)

Kromosoomide vahele märgitav kaldkriips (/) tähistab geenide pärandumist erinevatelt vanematelt, näiteks A B / a b. Aheldusfaasiga eristatakse heterosügootide erinevate alleelide omavahelisi aheldusviise. Vt. tõukeasend; tõmbeasend.

Sarnased vasted