ADA-SCID, adenosiinidesaminaasipuudulikkusest põhjustatud äge immuunpuudulikkuse haigus (ingl. ADA-SCID, adenosine deaminase-deficient severe combined immunodeficiency disease)

Adenosiinidesaminaasi puudumisest tingitud inimese autosoomretsessiivne defekt. Desoksüadenosiini mittelagunemise tõttu kogunevad rakku nukleosiidi toksilised derivaadid, mis tapavad immuunsüsteemi rakud, mis on olulised organismi normaalse immuunvastuse väljakujunemisel.

Sarnased vasted