ABI Solid-sekveneerimistehnoloogia (ingl. Sequencing by oligonucleotide ligation and detection)

Uue põlvkonna sekveneerimistehnoloogia, mis põhineb järjestusespetsiifilisel oligonukleotiidide ühendamisel ligaasiga ning andmete arvutitöötlusel.