A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aafrikast-välja-hüpotees (ingl. Out-of-Africa hypothesis)

Arvatakse, et nüüdisinimene on tekkinud Aafrikas ja rännanud sealt teistele kontinentidele.

Sarnased vasted