A C D E F G H I K L M N O P R T Ü V
Ha He Ho

heeliks, α-heeliks (ingl. α-Helix)

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp. α-heeliks on jäik silinderjas struktuur, mis moodustub teineteisest kolme või nelja aminohappe kaugusel olevate peptiidrühmadevaheliste vesiniksidemete abil.