A D E F G J K M P R T U

allavoolujärjestus (ingl. Downstream sequence)

Transkriptsiooniühiku järjestus, mis järgneb transkriptsiooni 3´-algussaidile. DNA nukleotiidipaar, mis vastab RNA-transkripti 5´-otsale, märgitakse kui +1. Järgnev nukleotiidipaar on +2. Kõik järgnevad (+) nukleotiidid on parempoolsed e. allavoolujärjestused. Vt. ülesvoolujärjestus.

enhanser (ingl. Enhancer)

Eukarüootne DNA-järjestus, mis võimendab transkriptsiooni ühel või mõnel geenil, isegi kui ta asetseb transkribeeritavatest geenidest kaugel.

järjestused –10 (ingl. –10 Sequences)

Prokarüootsete promootorite konserveerunud nukleotiidijärjestused, mille keskpunktid asuvad 10 nukleotiidipaari kaugusel transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu.–10 AT-rikkas järjestuses keerduvad DNA kaksikahelad lahti.

järjestused –35 (ingl. –35 Sequences)

Prokarüootsete promootorite konserveerunud nukleotiidijärjestused, mille keskpunkt asub 35 nukleotiidipaari kaugusel transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu. Tunneb ära RNA polümeraasi sigmafaktori.

P-ala (ingl. P box)

Pärmseente a-paardumistüübi rakkudes ülesvoolu asuv regulatoorne järjestusala, mis seotakse regulaatorvalguga ja millega aktiveeritakse a-spetsiifiliste geenide transkriptsioon.