A C D E G I J K L M N O P R S T U V

allavoolujärjestus (ingl. Downstream sequence)

Transkriptsiooniühiku järjestus, mis järgneb transkriptsiooni 3´-algussaidile. DNA nukleotiidipaar, mis vastab RNA-transkripti 5´-otsale, märgitakse kui +1. Järgnev nukleotiidipaar on +2. Kõik järgnevad (+) nukleotiidid on parempoolsed e. allavoolujärjestused. Vt. ülesvoolujärjestus.

geenisond (ingl. Gene tag)

Radioaktiivse või fluorestsentsmärgisega DNA- või RNA-fragment, mis tuvastab hübriidimisel temaga komplementaarse nukleiinhappe lõigu.