A D E H J K L M O P R S T U

anafaas (ingl. Anaphase)

Mitoosi- või meioosifaas, kus tütarkromosoomid liiguvad kääviniitide abil ekvatoriaalplaadilt raku poolustele. Anafaas järgneb metafaasile ja eelneb telofaasile.

esmane ootsüüt (ingl. Primary oocyte)

Munarakkude eellased (oogoonid) väljaarenevas munasarjas paljunevad kiiresti ja korduvalt mitootiliselt. Järgnevalt sisenevad oogoonid perioodiliselt meioosi, mille tulemusel arenevad meiootilise I jagunemise lõpuks välja esmased e. primaartsed ootsüüdid.

kiasm (ingl. Chiasma, pl. Chiasmata)

Esimese meiootilise jagunemise profaasi diploteenistaadiumis kahe homoloogse kromosoomi neljast kromatiidist koosnevas grupis nähtav kahe kromosoomi vaheline DNA-lõikude vahetuskoht, kus toimub ristsiire.

kromosoomid (ingl. Chromosomes)

Eukarüootsetes rakkudes mitoosi või meioosi ajal nähtavad valkudega kondenseerunud DNA-molekulid (nukleoproteiinsed kepjad kehakesed). Kromosoomide arv rakkudes on liigispetsiifiline. Igas kromosoomis paiknevad geenid lineaarses järjestuses. Ka bakterite ja viiruste genoome nimetatakse sageli kromosoomideks.

leptoteen e. leptoneem (ingl. Leptonema, leptotene)

Meioosi I profaasi esimene alafaas vahetult enne kromosoomide sünapsit, kus kromosoomid on kondenseerunud ja üksikult nähtavad selgete niidikujuliste struktuuridena (ehkki tegelikkuses koosneb iga niit kahest DNA-molekulist, sest DNA replikatsioon on juba toimunud). Leptoteenile järgnevad sügoteen, pahhüteen, diploteen ja diakinees.