A B C D E F G H I K P Q R S T U

aheldus (ingl. Linkage)

Geenide lineaarne asetus kromosoomis. Kaks geenilookust on aheldunud, kui nendevaheline rekombinatsioonisagedus on alla 50% (kaugus < 50 cM).

aheldusfaas (ingl. Linkage phase)

Kromosoomide vahele märgitav kaldkriips (/) tähistab geenide pärandumist erinevatelt vanematelt, näiteks A B / a b. Aheldusfaasiga eristatakse heterosügootide erinevate alleelide omavahelisi aheldusviise. Vt. tõukeasend; tõmbeasend.

aneuploidsus (ingl. Aneuploidy)

Organism või rakk, mille kromosoomistik ei korda täpselt genoomi haploidset kromosoomiarvu. Hüperploididel on see suurem (nt. 2n + 1), hüpoploididel aga väiksem (nt. 2n – 1). Mõistet kasutatakse ka juhul, kui kromosoomi mingi osa on duplitseerunud või puudujäägiga.