A C E F H I K L M N O P S T V

apoptoos (ingl. Apoptosis)

Nähtus, kus eukarüootse organismi rakud hukkuvad samades rakkudes toimivate geneetiliselt programmeeritud sündmuste tõttu, raku enesetapp.

ekson (ingl. Exon)

Eukarüootse geeni DNA-lõik, mis ühendatakse pre-mRNA splaissingu (kokkupõime) teel teiste eksonite mRNA pidevasse järjestusse.

enhanser (ingl. Enhancer)

Eukarüootne DNA-järjestus, mis võimendab transkriptsiooni ühel või mõnel geenil, isegi kui ta asetseb transkribeeritavatest geenidest kaugel.

hübriidrakud (ingl. Hybrid cells)

Eukarüootsete somaatiliste rakkude ühinemise tulemus. Somaatiliste hübriidrakkude kasvatamiseks ja selektsiooniks kasutatakse selektiivsöötmeid. Vt. HAT-sööde.

intronid (ingl. Introns)

Eukarüootsete geenide DNA-aluste vahejärjestused, mida ei esine töödeldud RNA-transkriptis, kuivõrd nad lõigatakse splaissingul primaarsest RNA-transkriptist välja.

isohoorid (ingl. Isochores)

Püsisoojaste loomade genoom on segmenteerunud plokkideks (300 kb) e. isohoorideks. G+C hulga alusel jaotatakse isohoorid kergeteks (L) ja rasketeks (H).

kinetohoor (ingl. Kinetochore)

Kromosoomi tsentromeerse piirkonnaga assotsieeruv valguline struktuur eukarüootsete rakkude mitoosil/meioosil, kuhu rakkude jagunemisel kinnituvad käävi mikrotuubulid.

konstitutiivne heterokromatiin (ingl. Constitutive heterochromatin)

Eukarüootide mittekodeerivat kõrgkordus-DNA-järjestusi sisaldav, transkriptsiooniliselt inaktiivne tugevalt kokkupakitud kromosoomipiirkond. Vastavad regioonid on sama organismi kõikides rakkudes samad, enim telomeeride ja tsentromeeride piirkondades. Seda ala ei konverteerita mitte kunagi eukromatiiniks.

kromatiin (ingl. Cromatin)

Eukarüootse organismi kromosoomide DNA ja valkude kompleks, mis värvub kromosoomide diferentsiaalvärvimisel eri moodi sõltuvalt kromosoomide kokkupakituse astmest ja DNA-järjestusstruktuurist.

kromosoomid (ingl. Chromosomes)

Eukarüootsetes rakkudes mitoosi või meioosi ajal nähtavad valkudega kondenseerunud DNA-molekulid (nukleoproteiinsed kepjad kehakesed). Kromosoomide arv rakkudes on liigispetsiifiline. Igas kromosoomis paiknevad geenid lineaarses järjestuses. Ka bakterite ja viiruste genoome nimetatakse sageli kromosoomideks.