A C D E G H I K L M N P R S T

AP-lüaas (ingl. AP lyase)

Bifunktsionaalsetel komplekssetel DNA- (apuriinne või apürimidiinne) lüaasidel kui glükosülaasidel esinev 3´→5´ endonukleaasne aktiivsus.

DNA fotolüaas (ingl. DNA photolyase)

Sinise lainepikkusega valguse poolt aktiveeritav ensüüm, mis tunneb ära ja kõrvaldab keemilise pöördreaktsiooniga DNA-st näiteks UV-kiirguse toimel moodustunud pürimidiindimeerid. Vt. fotoreaktivatsioon.