B C E G H I K M P S T Ü V X

CIB-kromosoom (ingl. ClB chromosome)

Drosophila mutantne X-kromosoom, kus on kolm markerit: 1) suur inversioonis C (ristsiirde supressor); 2) dominantne mutatsioon, mis määrab Bar-kujulised silmad; 3) retsessiivse letaalse toimega mutatsioon l.

hüpoaktivatsioon (ingl. Hypoactivation)

Äädikakärbse X-liitelised geenid funktsioneerivad emastel kaks korda nõrgemini kui isastel. Seetõttu on X-liiteliste geenide funktsionaalne tase mõlemal sugupoolel sama, sest emastel on 2 X-kromosoomi ja isastel 1.