Skip to content

ülesvoolujärjestus (ingl. Upstream sequence)

  • by

Transkriptsiooniühiku järjestus, mis eelneb (lokaliseerub 5´) transkriptsiooni algussaidile. DNA nukleotiidipaar, mis vastab RNA-transkripti 5´-otsale, märgitakse kui +1. Järgnev nukleotiidipaar on –1. Kõik eelnevad miinusnukleotiidijärjestused on eespoolsed e. ülesvoolujärjestused. Vt. allavoolujärjestus.

Related Entries