Skip to content

transduktsioon (ingl. Transduction)

  • by

Bakteriofaagi vahendusel toimuv geneetiline rekombinatsioon bakteritel. Abortiivsel transduktsioonil siseneb faagi DNA rakku, kuid ei replitseeru seal. Üldisel transduktsioonil võidakse faagi abil retsipientbakterisse üle kanda suvalist bakterigeeni. Spetsialiseeritud transduktsioonil on bakteri DNA ülekanne mõõduka faagi kaasabil piiratud vaid ühe kindla bakterikromosoomi saidiga (faagi integratsioonikohaga).

Related Entries