Skip to content

reproduktiivne (päranduv) geeniteraapia (ingl. Germ-line heritable gene therapy)

  • by

Pärilike haiguste ravi meetod, kus funktsionaalne (metsiktüüpi) geenikoopia lisatakse indiviidi sugurakkudesse, mis kannavad defektset geenikoopiat. Ideaaljuhul kandub sugurakkudega uude organismi edasi terve geen. Vt. somaatiliste rakkude (mittepäranduv) geeniteraapia.

Related Entries