Skip to content

raske ahel (ingl. Heavy chain)

  • by

1. Heteromultimeerse valgu suurema molekulmassiga polüpeptiidahel (nt. motoorne valk müosiin või antikehad e. immunoglobuliinid). Immunoglobuliini-molekuli raske e. H-ahel määrab klassi, millesse vastav immunoglobuliin kuulub ning see ahel on ca 2 korda pikem kui kerge e. L-ahel. 2. Selgroogsete mtDNA-genoomis eristatakse guaniinirikast rasket ja tsütosiinirikast kerget DNA-ahelat. Mõlemad ahelad on transkriptsiooniliselt aktiivsed, neid transkribeeritakse vastassuunaliselt.

Related Entries