Skip to content

Geneetika sõnastik

P-ala (ingl. P box)

  • by

Pärmseente a-paardumistüübi rakkudes ülesvoolu asuv regulatoorne järjestusala, mis seotakse regulaatorvalguga ja millega aktiveeritakse a-spetsiifiliste geenide transkriptsioon.