Skip to content

Geneetika sõnastik

massvalik (ingl. Mass selection)

  • by

Ristamiseks ja järglaste andmiseks aretuses valitakse populatsioonist grupp isendeid nende individuaalsete omaduste alusel, mitte aga nende vanemate ja järglaste fenotüüpide põhjal.