Skip to content

Geneetika sõnastik

linker (adapter) (ingl. Linker)

  • by

DNA-piirkond, mis ühendab üksteisega muid struktuurseid DNA-alasid. Histoon H1 seob tänu linkeralale üksteisega DNA nukleosoomsed struktuurid.

linnugripp (ingl. Bird flu)

  • by

Lindude gripiviiruse poolt põhjustatav haigus. Alatüüp H5N1 on pandeemse levikuga ning ülikõrge letaalsusega.