Skip to content

Geneetika sõnastik

kvaasiliigid (ingl. Quasispecies)

  • by

Viiruste ebaliigid. Rõhuv enamus RNA-viiruse genoome on mutantsed: viirus eksisteerib järjestuselt ja funktsioonidelt erinevate genoomide kogumina.