Skip to content

Geneetika sõnastik

kohasus (ingl. Fitness)

  • by

Valikuväärtus. Kindla genotüübiga isendite edukate järglaste arv, võrreldes ja väljendades suhtena populatsiooni keskmisse või populatsiooni muude genotüüpidega isendite järglaskonda.