Skip to content

Geneetika sõnastik

kaksiklaigud (ingl. Twin spots)

  • by

Somaatilisel rekombinatsioonil tekkiv mutantne laiksus äädikakärbestel, näiteks kollased ja kägardunud koestruktuuriga laigud.