Skip to content

Geneetika sõnastik

isohoorid (ingl. Isochores)

  • by

Püsisoojaste loomade genoom on segmenteerunud plokkideks (300 kb) e. isohoorideks. G+C hulga alusel jaotatakse isohoorid kergeteks (L) ja rasketeks (H).