Skip to content

Geneetika sõnastik

genofond (ingl. Gene pool; Genofond)

  • by

Populatsiooni kõigi isendite genotüüpides sisalduvate alleelide ja muude geneetiliste elementide kogum. Inimese puhul kasutusel ka termin „geenitiik”.

genoom (ingl. Genome)

  • by

Täiskomplekt (n) kromosoome (ja seega geene), mis pärandub terviküksusena ühelt vanemalt.

genoomsed ümberkorradused (ingl. Genomic rearrangements)

  • by

Antikehade ahelaid kodeeriv geneetiline informatsioon säilitatakse nukleiinhappe eraldiasetsevate lõikudena, mis kombineerudes pannakse organismi antikehi tootvate rakkude diferentseerumise käigus genoomsetel ümberkorraldustel kokku kindlateks geenijärestusteks.