Skip to content

Geneetika sõnastik

GC-järjestus (ingl. GC box)

  • by

Konserveerunud nukleotiidijärjestus eukarüootsetes promootorites, mis on kaastegev transkriptsiooni initsiatsioonil.