Skip to content

Geneetika sõnastik

gastrula (ingl. Gastrula)

  • by

Kolmest lootelehest koosnev varane loomaembrüo: vastav embrüoloogiline staadium järgneb blastulastaadiumile. Karikloode.