Skip to content

Geneetika sõnastik

fimbriad (ingl. Fimbriae)

  • by

Raku kiudjad pinnastruktuurid. Prokarüootidel põhiliseks adhesiooniliseks virulentsusfaktoriks. Vt. piilid.

Fish-domeen (ingl. Fish domain)

  • by

Vektoriraamatukogus ekspresseeruvad paljud hübriidvalgud, mis sisaldavad eristatavat domeeni ja mida saab seeläbi avastada e. kinni püüda („kalastada“).