Skip to content

Geneetika sõnastik

feminiseerumisgeen (ingl. Feminization gene)

  • by

Feminiseerumist põhjustab mutatsioon androgeeni retseptorgeenis. Feminiseerumist määravate geenide funktsioonist tuleneb X0-loomade (nt. varbuss) arenemine spermat mittetootvateks emasteks.

fenokoopia (ingl. Phenocopy)

  • by

Mingist keskkonnategurist tingitud tunnusemuutus, mis sarnaneb kindlast geenmutatsioonist põhjustatud fenotüübiga.

fenotüüp (ingl. Phenotype)

  • by

Organismi vaadeldavad (vahetult või tehniliselt ja eksperimentaalselt) tunnused, mis on määratud tema genotüübi ja keskkonnategurite koostoimes.

feromoon (ingl. Pheromone)

  • by

Organismi poolt keskkonda eritatav, enamasti liigisiseselt toimiv signaalaine. Eristatakse suguferomoone (atraktante), agregatsiooni-, häire- ja jäljeferomoone. Eriti iseloomulikud putukatele.