Skip to content

Geneetika sõnastik

domeen (ingl. Domene)

  • by

Makromolekuli iseloomulik spetsiifilise konformatsiooni ja aktiivsusega piirkond. Nt. DNA nukleotiidijärjestus, mis tunneb ära ja seondab regulaatorvalgu.