Skip to content

pärilikkuse kromosoomiteooria (ingl. Chromosome theory of heredity)

  • by

Teooria, mille kohaselt kromosoomid kannavad geneetilist informatsiooni ning nende liikumine meioosis annab füüsilise aluse geenide segregeerumiseks (ristsiire) ja sõltumatuks ümberkombineerumiseks.

Related Entries