Skip to content

Geneetika sõnastik

aneemia (ingl. Anemia)

 • by

Kehvveresus, hemoglobiini defektsusest või punaliblede vähesusest tingitud haiguslik seisund, millega kaasnevad nõrkus, hingeldus ja kahvatus.

ankurjärjestus (ingl. Anchor marker)

 • by

Lühikesed unikaalsed järjestused, mille kaudu ankurdatakse füüsilised kaardid geneetiliste kaartidega ja vice versa. Vt. järjestusspetsiifilised saidid.

antigeen (ingl. Antigen)

 • by

Selgroogse organismi tunginud võõraine (tavaliselt valk), mis seotakse spetsiifiliselt antikehaga või T-rakkude retseptoriga. Vt. immunogeen.

antisenssahel (ingl. Antisense strand)

 • by

DNA kaksikheeliksi ahel, mille nukleotiidijärjestus on matriitsiks RNA sünteesil. DNA teise ahela e. senssahela järjestust üldjuhul ei transkribeerita.972Sõnastik

antisenssgeen (ingl. Antisense gene)

 • by

Geen, mille transkript on komplementaarne tavageeni pre-mRNA või mRNA-ga. Tavaliselt konstrueeritakse selliseid geene nii, et kodeeriv piirkond pööratakse promoootori suhtes ümber.

AP-lüaas (ingl. AP lyase)

 • by

Bifunktsionaalsetel komplekssetel DNA- (apuriinne või apürimidiinne) lüaasidel kui glükosülaasidel esinev 3´→5´ endonukleaasne aktiivsus.

AP-sait (ingl. AP site)

 • by

DNA glükosülaas katkestab vale N-aluse ja 2-desoküriboosi vahelise glükosiidsideme, põhjustades apuriinse või apürimidiinse saidi e. AP-saidi tekke ning N-aluse vabanemise. Vt. mittepaardunud nukleotiid.

apoensüüm (ingl. Apoenzyme)

 • by

Liitensüümi valguline osa, mis koensüümiga liitudes moodustab aktiivse holoensüümi, millel on kindel spetsiifilisus. Iseseisev apoensüüm on vähespetsiifilise ensümaatilise aktiivsusega. Vt. holoensüüm.

apomiksis (ingl. Apomixis)

 • by

Taimede mittesugulise paljunemise viis, kus moodustatakse mitteredutseeritud kromosoomistikuga (tavaliselt diploidsed) munarakud, mis arenevad edasi ilma viljastumiseta, partenogeneetiliselt.

apoptoos (ingl. Apoptosis)

 • by

Nähtus, kus eukarüootse organismi rakud hukkuvad samades rakkudes toimivate geneetiliselt programmeeritud sündmuste tõttu, raku enesetapp.

arhed (ingl. Arheae)

 • by

Bakteritest fülogeneetiliselt eraldi seisvad evolutsiooniliselt iidsed prokarüootsed mikroorganismid; nimetatud ka arhebakteriteks.

Artemise valk (ingl. Artemis protein)

 • by

Valk, mis osaleb antikeha geenide V(D)J-rekombinatsioonil ja reparatsioonil. Artemise valgu suhtes defektsed rakud on palju tundlikumad röntgenikiirguse suhtes.

asendiefekt (ingl. Position effect)

 • by

Fenotüübi muutus, mis on põhjustatud geeni või geenigrupi asupaiga muutusest kromosoomis. Sageli on see efekt põhjustatud heterokromatiinist, mis asub vaadeldava geeni või geenigrupi kõrval.

asendusema (ingl. Surrogate mother)

 • by

Emasloom (naine), kelle emakasse on implanteeritud teisest organismist pärit blastotsüst, mistõttu ta sünnitab ka võõra geneetilise päritoluga järglase.

askus (ingl. Ascus)

 • by

Paljunemiskott kottseente (Ascomycetes) sugulisel paljunemisel, milles moodustatakse askospoore.

asutajaefekt (ingl. Founder effect)

 • by

Juhuslik alleelisageduste muutus uues väikeses ja isoleeritud populatsioonis. Juhuslik väike väljavõte suurest põhipopulatsioonist. Väike populatsioon võib geneetiliselt divergeeruda geneetilise triivi tõttu.

atenuaator (ingl. Attenuator)

 • by

Prokarüoodi geeni (või geenile vastava RNA) 5´-piirkonna nukleotiidne järjestus, mis põhjustab transkriptsiooni enneaegse lõpetamise, ilmselt spetsiifilise sekundaarstruktuuri moodustumise tõttu.

ATP (ingl. ATP)

 • by

Adenosiintrifosfaat: energiarikas ribonukleotiid, mis vahendab energia ülekannet rakus toimuvates protsessides.

auksotroof (ingl. Auxotroph)

 • by

Mutantne mikroorganism (nt. bakter või pärmseen), kes ei kasva minimaalsöötmel ning vajab kasvuks mingite ainete lisamist (nt. aminohappeid või vitamiine).

autism (ingl. Autism)

 • by

Endassesulgumus, lapsepõlves ilmnev psüühikahäire, esineb ka täiskasvanuil.

autoimmuunhaigused (ingl. Autoimmune diseases)

 • by

Haigused, mis on tingitud üli- e. hüperaktiivsest immuunsüsteemist, mis põhjustab organismi normaalse koe ründamist autoantikehadega samal viisil, kui toimub rünne võõraine vastu.

autoinduktorid (ingl. Autoinductors)

 • by

Keemilised molekulid, mis mõjutavad samal viisil nii tootvaid rakke kui ka retsipientrakke. Nende funktsiooniks on aktiveerida regulaatorvalke.

autopolüploid (ingl. Autopolyploid)

 • by

Polüploid, millel on identsed või peaaegu identsed kromosoomikomplektid (genoomid) kordistunud. Polüploidsete genoomidega liigid moodustuvad sel juhul samast algse liigi genoomist.

autoradiograafia (ingl. Autoradiography)

 • by

Meetod, kus fotopositiiv või andmestik saadakse ainete (nt. DNA) radioaktiivse materjaliga (nt. tümidiin) märgistamisel ja järgneval eksponeerimisel radioaktiivse kiirguse suhtes tundlikule filmile.

autosoom (ingl. Autosome)

 • by

Suvaline kromosoom, mis pole sugukromosoom. Nende arv ja kuju ei sõltu soost, nad on mõlemale sugupoolele ühised.

autotroof (ingl. Autotroph)

 • by

Organism, kes moodustab orgaanilisi ühendeid anorgaanilistest molekulidest, kasutades valgus- (fotosüntees) või keemilist (kemosüntees) energiat.

B-DNA (ingl. B-DNA)

 • by

Paremale poole pöörduv kaksikahelaline DNA, milles on täispöörde kohta 10,4 aluspaari ja mille diameeter on 1,9 nm. Selline DNA vorm esineb madala soolakontsentratsiooniga vesilahuses ja… Read More »B-DNA (ingl. B-DNA)

B-rakud (ingl. B cells)

 • by

Üks lümfotsüütide põhitüüpe. B-rakkude põhifunktsiooniks on osalemine humoraalses immuunvastuses. Vt. B-lümfotsüüt.