Skip to content

mikrotuubulite organisatsioonikeskus (MTOC) (ingl. Microtubule organizing center, MTOC)

  • by

Eukarüootse raku piirkond, kus raku jagunemiseks moodustub mitoosikääv. Loomarakkudes on MTOC-des assotsieerunud mitmed valgud raku spetsiifiliste organellidega, tsentrioolidega. Piirkonda, kus saavad alguse mitoosikäävi astraalsed ja ekvatoriaalsed tuubulid, nimetatakse tsentrosoomiks. Vt. tsentrosoom.

Related Entries