Skip to content

konstitutiivne heterokromatiin (ingl. Constitutive heterochromatin)

  • by

Eukarüootide mittekodeerivat kõrgkordus-DNA-järjestusi sisaldav, transkriptsiooniliselt inaktiivne tugevalt kokkupakitud kromosoomipiirkond. Vastavad regioonid on sama organismi kõikides rakkudes samad, enim telomeeride ja tsentromeeride piirkondades. Seda ala ei konverteerita mitte kunagi eukromatiiniks.

Related Entries