Skip to content

järjestusspetsiifilised saidid, STS-id (ingl. Sequence-tagged sites, STSs)

  • by

DNA füüsilisel kaardil eristuvad iseloomulikud unikaalsed nukleotiidijärjestused, mille kaudu ankurdatakse kokku füüsilised kaardid geneetiliste kaartidega ja vice versa. Vt. ankurjärjestus.

Related Entries