Skip to content

järjestused –10 (ingl. –10 Sequences)

  • by

Prokarüootsete promootorite konserveerunud nukleotiidijärjestused, mille keskpunktid asuvad 10 nukleotiidipaari kaugusel transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu.–10 AT-rikkas järjestuses keerduvad DNA kaksikahelad lahti.

Related Entries