Skip to content

isosüümid e. isoensüümid (ingl. Isozymes; Isoenzymes)

  • by

Erinevate geenide eri alleelidest kodeeritud sama ensüümi multimeersed vormid, mille ensümaatiline aktiivsus on erinevates keskkonnatingimustes erisugune. Nad võivad olla eristatavad elektroforeesil. Vt. allosüüm.

Related Entries