Skip to content

hüpoaktivatsioon (ingl. Hypoactivation)

  • by

Äädikakärbse X-liitelised geenid funktsioneerivad emastel kaks korda nõrgemini kui isastel. Seetõttu on X-liiteliste geenide funktsionaalne tase mõlemal sugupoolel sama, sest emastel on 2 X-kromosoomi ja isastel 1.

Related Entries