Skip to content

hüpermutatsioonid (ingl. Hypermutations)

  • by

Antikehade varieeruvaid piirkondi kodeerivates geenisegmentides on ühenukleotiidseid asendusmutatsioone võrreldes diferentseerumata rakkude geneetilise materjaliga palju rohkem (mutatsioonisageduse tõus kuni miljon korda).

Related Entries