Skip to content

geenikonversioon (ingl. Gene conversion)

  • by

Eripärane rekombinatsiooniline protsess, kus üks alleel replitseeritakse teise alleeli järjestuse põhjal. Tetraadides võidakse saada mittemendellik lahknemissuhe 6 : 2 või 5 : 3 normaalse suhte 4 : 4 asemel.

Related Entries