Skip to content

fenotüübiline radikaal (ingl. Phenotypic radical)

  • by

Domineeriva alleeli A esinemise korral võib teiseks alleeliks olla nii alleel A kui ka a (tähistatakse fenotüübilise radikaalina „–„), sest fenotüübiks on ikka dominantne tunnus.

Related Entries