Skip to content

faagilaik (ingl. Phage plaque)

  • by

Kui Petri tassi tardsöötmele on külvatud bakterirakud, millest osa on nakatatud faagiga, siis nakatatud bakterirakud lüüsuvad, vabanenud faagiosakestega nakatuvad kõrvalolevad bakterid, mis omakorda lüüsitakse, ning protsess kordub. Tulemuseks moodustub rakuvaba tsoon (faagilaik e. lüüsilaik).

Related Entries