Skip to content

dünaamilised populatsioonid (ingl. Dynamic population)

  • by

Muutuv populatsioon. Esineb muutusteks vajalik geneetiline varieeruvus ja evolutsioonitegurid, mõjutavad populatsiooni struktuuri.

Related Entries